Indlæg om Kommunalpolitik

17-10-2017

Rasmussens usandheder

Henrik Rasmussen skriver, at det ikke er nogen skam at blive væk fra et møde, når man ikke er blevet inviteret. Men Henrik Rasmussen og De Konservative ER blevet inviteret. De er endda blevet bedt om at være medarrangør af borgermødet. Men det ville Henrik Rasmussen ikke.....

Læse hele brevet
12-10-2017

Varmestue eller kulturhus

Jeg har blandt andet konstateret, at unge indvandrere åbenbart synes det er hyggeligt at bruge mødelokalerne til at indtage aftensmaden i. Således har jeg ved flere lejligheder antruffet unge mennesker, der har siddet og spist pizza i mødelokalerne, ligesom grupper af unge bruger lokalerne til at ”hænge ud i”. ....

Læse hele brevet
4-10-2017

Gratis støjvold - ja tak

Borgergruppen Nej til Trafikstøj er sammen med en gruppe entreprenører kommet med et tilbud, som man ikke burde kunne sige nej til: En gratis støjvold langs Holbæk-motorvejen på den nordlige side af motorvejen fra Vallensbæk Torvevej til Tueholmsøen etableret med hjælp af overskudsjord fra byggerier i hovedstadsområdet.....

Læse hele brevet
18-5-2015

Luk Den Digitale Kunsthal

Er Vallensbæk Station så blevet et mere trygt sted at færdes efter den digitale kunsthal er blevet oprettet, sådan som tilhængerne af kunsthallen lovede? Slet ikke!....

Læse hele brevet
13-5-2015

En usandhed bliver ikke mere rigtig af at blive ge

Dertil vil jeg nævne, at Dansk Folkeparti i modsætning til Socialdemokratiet heller ikke var tilhængere af det, da dagplejen pludselig skulle have gæstedagplejehus på Højrupgård under et hullet tag! Også her fandt de øvrige partier senere ud af, at Dansk Folkeparti havde haft ret i vores kritik – og projektet blev droppet. ....

Læse hele brevet
6-5-2015

Vi mangler daginstitutionspladser

Enhver kan se, at enderne simpelthen ikke kan nå sammen. Med i hvert fald tre større byggerier i kikkerten, som ikke er medtaget i befolkningsprognosen, så vil presset på daginstitutionerne bare vokse og vokse.....

Læse hele brevet
14-4-2015

Vi hjælper ikke børnene med ny ledelsesstruktur

Jeg er helt enig i ambitionen om, at overgangen mellem daginstitution og skole skal være bedre end den er i dag, men hvis man tror, at det er gjort med dette ledelsesprojekt, så tager man fejl.....

Læse hele brevet
8-4-2015

Konservative og Socialdemokratiet lukker ørerne fo

Alligevel valgte både De Konservative og Socialdemokratiet at se bort fra høringssvarene og gennemføre en centralisering af Vallensbæks skoler og daginstitutioner, der betyder, at skolelederen inden for tre til lejligheden opfundne distrikter, også bliver øverste leder for kommunens daginstitutioner. ....

Læse hele brevet
16-2-2015

Fald nu ned, Niels Karlsen

Jeg er helt med på, at hvis Handicaprådet ikke føler sig hørt i tilstrækkelig grad i kommunen, så skal der selvfølgelig gøres noget ved det. Men når Socialdemokratiet forsøger at fremstille undersøgelsen som om den sociale massegrav er kommet til Vallensbæk, så vil jeg altså ikke være med. Der må være rimelighed i tingene. ....

Læse hele brevet
14-1-2015

Hvad skal Borgerhuset hedde?

Uanset at Dansk Folkeparti har været imod million-bevillingen til ombygningen af biblioteket, og at vi heller ikke vil støtte million-bevillingen til en sammenbygning af Fremtidens Borgerhus og Rådhuset og renovering af Rådhusets stueetage, så er det da væsentligt at finde det rigtige navn til Fremtidens Borgerhus.....

Læse hele brevet
26-11-2014

Nej tak til ny digital kunsthal

På Rådhuset er man begejstrede over, at Vallensbæk angiveligt er blevet førende inden for digital kunst, og at mange kunstnere gerne vil udstille på stationen – men stationen har det problem, at det er en station og ikke en udstillingsbygning eller et eksperimentarium for digital kunst – og det er åbenbart det mange kunstnere efterspørger. ....

Læse hele brevet
22-10-2014

Borgmesterens prioritering er helt hen i vejret

Havde jeg vidst det, er jeg ganske sikker på, at borgmesteren havde slået en skoggerlatter op, hvis Dansk Folkeparti var kommet med ønsker til budgettet for 5-7 millioner kroner i form af en regulær bygning ved Sommerfuglen.....

Læse hele brevet
7-10-2014

Digital kunsthal skaber utryghed

Jeg tror desværre De Konservative har forregnet sig i denne sag. Man regnede med, at hvis man forvandlede Vallensbæk Station til et museum for installationskunst, så ville man dels skabe god stemning omkring stationen, dels også tiltrække kunstinteresserede til stationen.....

Læse hele brevet
25-9-2014

Ingen penge til interkulturel dag på budgettet

I modsætning til Erdal Colak ønsker jeg IKKE et multikulturelt Vallensbæk. Jeg ønsker et dansk Vallensbæk, hvor vi lægger vægt på, hvad vi har til fælles – ikke hvad der deler os. Der er ikke noget, der gør mig og formentlig også andre danskere mere glade, end indvandrere og efterkommere, der omfavner dansk kultur – og vælger Danmark og danske værdier til.....

Læse hele brevet
3-9-2014

Heunickes arrogante svar

Det er mig en gåde, hvordan transportministeren kan fastholde, at man skal se på støjen fra jernbanen isoleret fra støjen fra motorvejen. Det er jo ikke den støj, som de to samfærdselsmidler fremkalder hver for sig, der er interessant – men det samlede støjbillede!....

Læse hele brevet
10-7-2014

Kød som alle kan spise

De Konservative henviste til kommunens kostpolitik, som omtaler, at den mad, der serveres skal hvile på danske traditioner. Til danske traditioner hører mig bekendt også svinekød. Faktum er, at så længe flertallet i kommunalbestyrelsen afviser at tage ansvar for, at dansk kultur holdes i hævd i vores institutioner, så vil dansk kultur langsomt eroderer bort.....

Læse hele brevet
29-4-2014

Radikalisering af unge er nået til Vallensbæk

Mon ikke der er behov for, at kommunerne får klare retningslinjer for, hvornår Politiets Efterretningstjeneste skal informeres, så det ikke bliver op til en tilfældig sagsbehandler at træffe sådan en beslutning? ....

Læse hele brevet
24-3-2014

Borgmester med storhedsvanvid

Det sidste kan man ikke være uenig i. Nu er problemet imidlertid bare, at det eneste grønne område i Vallensbæk, som borgmesteren synes at nære varme følelser for er Risingparken. Alt andet grønt skal gerne plastres til med boliger!....

Læse hele brevet
12-3-2014

Træerne er væk - forklaring mangler

Det er ikke noget, vi i Dansk Folkeparti har hørt om, før det var sket – og det første jeg gjorde var således at rette henvendelse til borgmester Henrik Rasmussen for at få en forklaring! Jeg mangler stadig et svar på, hvad i alverden der dog har foranlediget, at nogen har fået den skøre idé at fælde træerne langs vejene i nord.....

Læse hele brevet
19-2-2014

Til kamp mod lort

For mig at se er det afgørende vigtigt at komme det rå sprog til livs. Dels er det et tegn på dårlig opdragelse, som vil gøre det vanskeligere for de unge, der praktiserer det, at skaffe sig en stilling, hvis de fastholder en sådan sprogbrug ind i voksenlivet, dels er det med til at forrå dagligdagen i institutioner og skoler.....

Læse hele brevet
10-1-2014

Fortidens fejl gentages i Vallensbæk

Alligevel indebærer den nye kommuneplan mulighed for at etablere boliger i betydelig grad især i Vallensbæk Strand: I det gamle industriområde syd for Køge Bugt-motorvejen skal der opføres nye etage-boliger, der skal opføres nye boliger oven på butikkerne i Vallensbæk stationscenter, etageboliger på den nuværende kommunale parkeringsplads ved Søndre Ringvej og etageboliger på grunden over for Åsvinget.....

Læse hele brevet
18-12-2013

Slap udlændingepolitik rammer nu også Vallensbæk

Hverken Vallensbæk eller resten af Vestegnen har brug for igen at skulle modtage flygtninge – vi har så rigeligt at gøre med at integrere de indvandrere og efterkommere, som tidligere socialdemokratiske regeringers forfejlede udlændingepolitik har påført os. ....

Læse hele brevet
11-11-2013

Forvaltningens svar om svinekød

”Ved planlægning af mad til børnene i daginstitutionerne tilgodeses alle børn så vidt det er muligt. Flere institutioner erstatter fx svinekødet ved ”boller i karry” med kalkunkød og leverpostejen erstattes med kyllingepostej.” ....

Læse hele brevet
7-11-2013

Vallensbæk bruger tredje-mindst på ældre

Men hvor godt har de ældre i Vallensbæk det egentligt i forhold til andre kommuner? Der er kun to kommuner i Danmark der bruger færre penge per ældre per år end Vallensbæk, viser tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. I vores nabokommune Brøndby bruger man 20.000 kr. mere om året per ældre. ....

Læse hele brevet
6-11-2013

Bleen som den nemme løsning

I andre kommuner hører man om, at de ældre får besked om at tisse mere i deres ble, før den kan blive skiftet! ....

Læse hele brevet
31-10-2013

Fyr Eurocode - tryghed i Vallensbæk

Vallensbæk Kommune bør i stedet med inspiration fra Gladsaxe oprette sit eget kommunale vagtkorps. For det første skal der ikke derved genereres et overskud til et privat vagtselskab. For det andet vil et sådant vagtkorps kunne være langt mere mobilt og således også rykke ud, hvis der er problemer andre steder i kommunen – som vi f.eks. har set det omkring Pilehaveskolen og i Nordmarkshave ....

Læse hele brevet
9-10-2013

De Konservative og bleerne

De Konservative i Vallensbæk har sagt tydeligt, at de er godt tilfredse med, at 80 procent af de ældre går med ble. Lad mig sige det klart – det er jeg ikke! Derfor vil jeg på næste kommunalbestyrelsesmøde stille forslag om, at der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan dette tal kan bringes ned. På landsplan er det 60 procent af de ældre på plejehjem, der bærer ble – det er i sig selv alt for mange – i Vallensbæk er det 80 procent – det er en skandale!....

Læse hele brevet
3-10-2013

Kun Vallensbæk har svinekødsforbud

Det er mig en gåde, hvordan en konservativt ledet kommune – et konservativt parti, der i hvert fald en gang slog sig op på at forsvare Gud, Konge og Fædreland – kan acceptere, at svinekød er forbudt i en af vore institutioner og tilsyneladende fravælges i vidt omfang i en stribe andre.....

Læse hele brevet
30-8-2013

Svinekødsforbud og halal er kommet til Vallensbæk

Det viser sig, at en af vores daginstitutioner – Sommerfuglen – har besluttet, at der ikke må serveres svinekød i institutionen. Påstanden er, at kylling, kalkun og fisk skulle være sundere end svinekød – og derfor afstår man fra at servere svinekød. Det er selvfølgelig noget gedigent sludder – køds sundhed afhænger groft sagt af hvor høj fedtprocent, der er i kødet. Der er således ingen tvivl om, at beslutningen er truffet for at tilgodese de muslimske børn i institutionen – og påstanden om sundhed er et skalkeskjul.....

Læse hele brevet
30-8-2013

Svinekødsforbud og halal er kommet til Vallensbæk

Det viser sig, at en af vores daginstitutioner – Sommerfuglen – har besluttet, at der ikke må serveres svinekød i institutionen. Påstanden er, at kylling, kalkun og fisk skulle være sundere end svinekød – og derfor afstår man fra at servere svinekød. Det er selvfølgelig noget gedigent sludder – køds sundhed afhænger groft sagt af hvor høj fedtprocent, der er i kødet. Der er således ingen tvivl om, at beslutningen er truffet for at tilgodese de muslimske børn i institutionen – og påstanden om sundhed er et skalkeskjul.....

Læse hele brevet
29-8-2013

Stigningen i ældre-madpriserne skal standses

Siden 2008 er prisen for en hovedret til en hjemmeboende ældre i Vallensbæk steget med 20 procent. Priserne for mad i Danmark er ifølge Danmarks Statistisk imidlertid kun steget halvt så meget, og folkepensionens grundbeløb er kun steget med omkring 15 procent. Det betyder, at det år for år bliver dyrere for en pensionist at få mad bragt ud fra Vallensbæk kommune.....

Læse hele brevet
22-8-2013

Ekstraregning til Vallensbæk-borgere bør aflyses

Derfor er det Dansk Folkepartis opfattelse, at grundskylden bør fastfryses på sin nominelle værdi i 2013, så borgerne altså IKKE kommer til at opleve den stigning, som der ellers er lagt op til. Stigningen i grundskylden bør derfor aflyses.....

Læse hele brevet
8-8-2013

Vi skylder Vallensbæks ældre noget mere

Tilfredsheden med vores hjemmepleje og hjemmehjælp i Vallensbæk kommune er kraftigt for nedadgående. Det viser en tilfredshedsundersøgelse, som Vallensbæk kommune har fået udført af et analyseinstitut, i løbet af foråret. ....

Læse hele brevet
29-5-2013

Politikerfråds - iPads og Kina-ture

Politikerne i Vallensbæk skal altså nu have en gratis IPad. Den koster 7.000 kr. og finansieres af skatteborgerne. Dertil kommer, at det vil koste 50.000 kr. at anskaffe eDagsorden-løsningen og 35.000 kr. i årlig drift (foreløbig vel at mærke - for heri indgår kun 12 timers årlig support fra leverandøren – og det foreslår som en skrædder et vist sted). Adgangen til at anvende IPad skal angiveligt give en besparelse på 39.000 kr.....

Læse hele brevet
22-5-2013

Bibliotekssagen igen

Disse tal kan ikke genfindes i Vallensbæk Biblioteks årsrapport 2012-2013 heraf fremgår det, at der i 2010 blev udlånt 116.242 enheder (altså bøger, cd’ere osv.). Det tal var i 2011 steget til 119.692. Da biblioteket i Nordmarken lukkede i 2012 faldt antallet i 2012 til 96.190 – altså et fald på næsten 20 procent!....

Læse hele brevet
7-5-2013

Læger udelukker ikke bibliotek

For det andet: Jeg er fuldstændig enig i, at det er dejligt med læger i Vallensbæk Nordmark. Jeg havde nu gerne set, at der var kommet et ydernummer i kommunen, så vi kunne have fået nye læger til kommunen, der kunne åbne helt op for patientstrømmen.....

Læse hele brevet
25-4-2013

Vallensbæk har ekskluderet biblioteksbrugerne i no

De 48.447 besøg der i 2011 var på det nu nedlagte Bibliotek Nordmarken er borte. Hovedbiblioteket har ikke haft nogen som helst fremgang efter Bibliotek Nordmarken lukkede. Der var 110.262 besøg i 2011 – og der var110.227 besøg i 2012. Det viser årsrapporten fra Vallensbæk bibliotek. Med andre ord alle biblioteksbrugerne i Vallensbæk Nord er væk efter man har lukket Bibliotek Nordmarken!....

Læse hele brevet
21-2-2013

Socialdemokratiet har stirret sig blind på modersm

Vi må i øvrigt være opmærksomme på, at der endda er tale om et forsøg ikke bare om modermålsundervisning i traditionel forstand men om modersmålsbaseret undervisning. Eleverne skal med andre ord lære matematik eller biologi på arabisk eller tyrkisk – i stedet for dansk som deres kammerater. Noget mere kontraproduktivt initiativ skal man jo lede længe efter!....

Læse hele brevet
4-2-2013

Farvel til myten om de høje faglige niveau

I årevis har vi i Vallensbæk brystet os af det høje faglige niveau i vores folkeskoler. Flere gange har vi i Dansk Folkeparti stillet spørgsmålstegn ved det mantra som især de Konservative har gentaget til hudløshed. Og med Cepos seneste undersøgelse af undervisningseffekten i landets folkeskoler er der en gang for alle rammet en pæl igennem myten.....

Læse hele brevet
31-1-2013

Stadig udfordringer for de knap så IT-kyndige

Borgmesteren skulle sådan set bare have accepteret, at der i strategien blev indføjet et afsnit om, hvordan man tager hånd om borgere, der ikke er fortrolige med IT – og det på en mere værdig måde – end den nedladende facon, der kendetegner strategien, og hvor man siger til borgerne, at de bare har at lære at klare sig selv. I mine øjne er det er en besynderlig form for service i mine øjne.....

Læse hele brevet
16-1-2013

Socialdemokratiet interesserer sig ikke for de æld

Dansk Folkeparti tilkendegav tydeligt, at der var tale om en beslutning om at gøre materialerne gratis for brugerne, ikke at tilføre 10.000 kr. til Seniorhusets budget. Dermed ville et eventuelt merforbrug af materialer bliver dækket af kommunen – også ud over de 10.000 kr. Alligevel fastholdt brugerbestyrelsen, at man ikke ønskede, at materialerne skulle være gratis for brugerne i Seniorhuset.....

Læse hele brevet
16-1-2013

Lækkert rådhus - nej tak

Som bekendt har vi endnu ikke set skitser af, hvordan borgmesterens prestigeprojekt vil tage sig ud, når det desværre virkeliggøres takket være alle andre partier end DF i kommunalbestyrelsen. Men jeg kan sige meget klart, at Dansk Folkeparti ikke føler behov for at forskønne Rådhuset første sal.....

Læse hele brevet
10-1-2013

Vallensbæk svigter IT-udfordrede borgere

Kommunen behøver såmænd ikke være så bekymret over om borgerne så kommer til at stå i kø for at få personlig hjælp, for de fleste borgere vil selvfølgelig gerne klare sig selv, hvis de kan, så kan man jo ordne sine forretninger med kommunen, når det passer en selv. Men kommunen må altså være mere åben over for borgere, der ikke er fortrolige med IT.....

Læse hele brevet
21-11-2012

Konservative insisterer på at benægte fakta om ind

Jeg har f.eks. aldrig påstået, at borgmesteren egenhændigt kunne beslutte at placere indvandrerklubben på Tømrergrunden, men jeg har nu sjældent (læs: aldrig) oplevet, at borgmesteren er blevet underkendt af sit konservative flertal i udvalget. Når borgmesteren havde en plan om at placere en indvandrerklub på Tømrergrunden, så ville det naturligvis også være realiseret.....

Læse hele brevet
15-11-2012

Tørklædeforbud er naturligt

Et forbud mod at bære hovedtørklæde i Vallensbæks folkeskoler har ikke det fjerneste med religionsfrihed at gøre, sådan som Erdal Colak påstår. Vil Erdal Colak eksempelvis påstå, at der ikke er religionsfrihed i Frankrig, hvor det er forbudt at bære hovedtørklæde i skoler og gymnasier? Hvad med de muslimske piger og kvinder, som ikke bærer hovedtørklæde – er de så ikke ”rigtige” muslimer – det må jo være den logiske konsekvens af Colaks ræsonnement om, at retten til at være muslim ikke kan eksisterer uden retten til at bære hovedtørklæde i folkeskolen?....

Læse hele brevet
15-11-2012

Hvad med en afstemning om daginstitutionernes lukk

Dermed er vi i virkeligheden gået glip af en enestående chance for at lade forældrene til børn i daginstitutioner få direkte indflydelse på kommunens lukkedagspolitik: Vi skulle naturligvis have gennemført en afstemning blandt samtlige forældre om, hvilke lukkedage, der skulle afskaffes!....

Læse hele brevet
7-11-2012

Fortæl sandheden, Henrik Rasmussen

Lad mig derfor citere fra side 10 i KLs undersøgelse om påstået magtmisbrug i Vallensbæk Kommune. Her bliver Henrik Rasmussen refereret for følgende: ”Henrik Rasmussen viste på et kort over kommunen, hvor der var opstillet pavilloner til daginstitutioner tre steder. Da der er bygget en ny daginstitution, skal pavillonen der ikke længere bruges, og det overvejes derfor, hvad den kan bruges til. Det der arbejdes med er, at bruge pavillonen med henblik på tosprogede, men at opstille den, hvor der også kommer andre unge mennesker, og hvor der er opsyn med dem, så der bliver tale om inklusion og ikke ghettodannelse.”....

Læse hele brevet
31-10-2012

Handlingslammelse over for indvandrer-tsunami

Borgmester Henrik Rasmussen er begejstret ved udsigten til, at andelen af indvandrere og efterkommere i kommunens folkeskoler bliver tredoblet over de kommende seks år. Det er ”spændende”, hans børn har aldrig oplevet nogle problemer med indvandrere, og i virkeligheden er det ”de danske børn”, der burde blive ”tosprogede eller tresprogede” kan borgmester Henrik Rasmussens argumenter koges ned til. ....

Læse hele brevet
17-10-2012

Stadig problemer ved Vallensbæk Station

Ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 3. oktober måtte politiet eksempelvis tilkaldes for at tage hånd om de unge uromagere, der lavede så meget ballade uden for kommunalbestyrelsessalen, at det genererede afviklingen af kommunalbestyrelsesmødet.....

Læse hele brevet
17-10-2012

Får ballademagerne deres egen klub?

I hvert fald besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen uden om Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet forleden, at den pavillon, der hidtil har stået ved Nøddeboparken fremover skal anvendes af Ungdomsskolen med det formål at Ungdomsskolen skal ”lave noget særligt” for de unge indvandrere. Socialdemokratiets afvisning skete alene med henvisning til, at partiet er imod pavilloner. ....

Læse hele brevet
31-8-2012

Vi skal have den støjvold

Kampen om midlerne til støjdæmpelse er for længst indledt. Vallensbæk må og skal melde sig forrest i køen. Vi er i forvejen en stærkt støjplaget kommune – og problemerne bliver ikke mindre, når Ringstedbanen skærer kommune over i to. ....

Læse hele brevet
17-8-2012

Drop borgerhuset og gentabler biblioteket i Nordma

Borgerhuset ser nu ud til også at ende i Vallensbæk Strand, ligesom der forestår en massiv udvidelse af Vallensbæk Hovedbibliotek i forbindelse med etableringen af Borgerhuset. En udvidelse som blandt andet er affødt af pladsmangel på Hovedbiblioteket – mon ikke den pladsmangel kan afhjælpes ved at genetablere Bibliotek Nordmarken som filialbibliotek i stedet for at etablere et borgerhus i Vallensbæk Strand til at supplere Korsagergård og Højrupgård, som efter Dansk Folkepartis mening opfylder borgernes behov for borgerhus? Højrupgård er bestemt ikke overrendt af foreninger og borgere, så der er store muligheder for at bruge gården mere.....

Læse hele brevet
6-8-2012

Fikumdik

For mig virker det såre mærkværdigt, at kommunen afskediger fire dagplejere samtidig med at kommunen står foran at skulle ansætte dagplejere i det nye gæstehus, som man har besluttet at etablere. Dagplejernes ansættelsessituation burde vel have været set i sammenhæng med ansættelsen af nyt personale i gæstehuset.....

Læse hele brevet
11-7-2012

Bedre transportmuligheder for ældre i Vallensbæk

I Dansk Folkeparti havde vi foretrukket, at vi for eksempel gav ældre borgere mulighed for på kommunens regning at tage en taxa til f.eks. Vallensbæk station eller nærmeste trafikknudepunkt i kommunen, der kunne bringe den ældre videre med kollektiv transport. I andre områder af kommunen hvor der ikke er let adgang til offentlig transport kunne en lignende løsning overvejes. Der kunne sikkert laves en god aftale med Taxi Nord om denne service. ....

Læse hele brevet
28-6-2012

Nu rammer besparelserne Vallensbæks børn

Børnene har knyttet sig til deres dagplejemor, som man jo gør, når det ikke er et hold af pædagoger, der passer én i hverdagen, men en enkelt kærlig sjæl – men børnene skal altså nu skifte til en anden dagplejemor, fordi kommunalbestyrelsen ikke var parat til at spare på sig selv.....

Læse hele brevet
14-6-2012

Borgerne møder en lukket dør

Nu viser det sig så tilmed, at der er store problemer med overhovedet at holde åbent mellem 8 og 14. Flere borgere har åbenbart mødt en låst dør, når de har forsøgt at hente eller aflevere en bog på Pilehaveskolens bibliotek!....

Læse hele brevet
13-6-2012

Avler bag egen hæk

Jeg går bestemt ikke af vejen for en kontant tone i kommunalbestyrelsessalen, men den skal handle om politik – ikke om kommunalbestyrelsesmedlemmernes børn eller ægtefæller. ....

Læse hele brevet
30-5-2012

Wiborgs ambitioner

De besparelser vi her sagde nej til blev erstattet af andre f.eks. besparelser på lønnen til udvalgsformænd i kommunen, afskaffelse af mobiltelefoni og computer til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, afskaffelse af bespisning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og afskedigelse af chefer mm. Resultatet var 1 million kroner mere i kommunekassen ved DFs forslag end ved forligspartiernes.....

Læse hele brevet
9-5-2012

Socialdemokratiet har skåret på daginstitutionerne

Har vi skåret for meget i daginstitutionernes åbningstider? spørger Søren Wiborg. I det seneste budget var Socialdemokratiet med til at skære en time af åbningstiden i daginstitutionerne. Desuden stemte Socialdemokratiet for, at dagplejerne fast skulle passe fire børn – mod hidtil tre. Dansk Folkeparti stemte imod begge disse forslag og anviste kompenserende besparelser blandt andet på politikernes løn!....

Læse hele brevet
20-4-2012

Socialdemokratiet vil bestikke sig til ro og orden

Jeg er udmærket klar over, at Socialdemokratiet nærer dyb veneration for det her med at bestikke sig til ro og orden. Det er sikkert også derfor at Socialdemokratiet gerne vil opfylde de unge indvandrer-ballademageres ønske om at få deres egen klub – som en slags belønning for at have smadret inventar på biblioteket og generet almindelige mennesker i stationscentret.....

Læse hele brevet
20-4-2012

Vallensbæk snød ældre

Det er mig en gåde, hvordan man i Vallensbæk kommune kan nå frem til, at man med baggrund i ovenstående kan undlade at informere vores ældre borgere skriftligt om, at deres hjælp bliver reduceret!....

Læse hele brevet
28-3-2012

Wiborg taler uden om

Socialdemokratiet var i øvrigt ikke en del af budgettet i 2011 – ifølge Søren Wiborgs rationale, er Socialdemokratiet heller ikke selv ansvarlige. Det kan jeg nikke genkende til, eftersom Socialdemokratiet allerede på årets første kommunalbestyrelsesmøde, valgte at bryde budgetforliget og stille forslag om at åbne alle daginstitutionerne i lukkeugerne, selvom lukkeugerne var forudsat videreført i budgettet.....

Læse hele brevet
2-3-2012

Lægehuset der forduftede

Faktum er nemlig, at Vallensbæk Kommune har 9 lægekapaciteter som alle i dag er udnyttet fuldt ud. For at kunne få tilladelse til en ny lægekapacitet skal der derfor være et behov herfor. Efter min mening er der egentlig et sådant behov i Vallensbæk Nordmark, hvor der ingen læger er, men det er desværre ikke mig eller kommunalbestyrelsen i Vallensbæk, der bestemmer det.....

Læse hele brevet
24-2-2012

Vi kan ikke bruge din bondeanger, Henrik Rasmussen

Dansk Folkeparti anviste et hav af alternativer som alle blev stemt ned i kommunalbestyrelsen – måske fordi en række af besparelserne ramte kommunalbestyrelsen selv. For eksempel er det komplet meningsløst, at Vallensbæks tre konservative udvalgsformænd skal oppebære det meste af en gennemsnitlige danskers årsløn for deres loppetjanser. Denne tårnhøje hyre kunne man sagtens skære i – der er ingen grund til at Vallensbæk reelt har tre viceborgmestre til at assistere Henrik Rasmussen.....

Læse hele brevet
5-1-2012

Budgetflertal svigter børnefamilier i Vallensbæk N

I Dansk Folkeparti synes vi det er en rigtig dårlig idé – og når henses til at forskellen budgetmæssigt set af om der er en eller to daginstitutioner åbne i lukkeugerne er sølle 60.000 kr. ifølge borgmester Henrik Rasmussen, så bliver vi bestemt ikke mere venligt stemt.....

Læse hele brevet
4-1-2012

Glemsom Søren Wiborg

Socialdemokratiet har indgået et budgetforlig med Konservative – hvis det var så magtpåliggende for Socialdemokratiet at få afskaffet lukkeugerne, hvorfor tog partiet så ikke sagen op i forbindelse med budgetforhandlingerne? Det havde været det rette sted.....

Læse hele brevet
4-1-2012

Sogneråds-politik om indvandrer-tænketank i Vallen

Tænketanken bliver ikke mindre pudsig, når jeg kan forstå, at de personer, der sidder i den pågældende tænketank alle sammen stammer fra de samme to landsbyer i Tyrkiet – og at den ene af landsbyerne, hvorfra 2 af de 3 medlemmer stammer er den samme som vores kommunalbestyrelsesmedlem fra Socialistisk Folkeparti kommer fra!....

Læse hele brevet
23-11-2011

Bendtsens bortforklaringer om folkeskolen

Jytte Bendtsen forholder sig nemlig overhovedet ikke til sagens materie, som i al sin enkelthed er, om 1) vi mener, at specialbørn har bedst af at få et specielt tilbud skræddersyet til dem eller har bedst af at blive indlemmet i en almindelig folkeskoleklasse og 2) om vi mener, at børn uden særlige udfordringer udvikler deres faglige egenskaber bedst af at være i en klasse, hvor der ikke går specialbørn eller har bedst af at disse indlemmes i deres klasse.....

Læse hele brevet
17-11-2011

En aften med en fremtidsforsker - eller gratis kør

Knap 24.000 kroner kostede det skatteyderne i Vallensbæk, at kommunalbestyrelsen, direktion og repræsentanter fra kommunens foreningsliv skulle underholdes i en times tid af fremtidsforskeren Johan Peter Paludan for nylig. Anledningen var den nye kommuneplanstrategi, hvor Paludan skulle kloge sig på, hvordan Vallensbæk skal tilpasse sig den fremtid, som ingen i sagens natur kender – heller ikke en krystalkuglekigger som Paludan.....

Læse hele brevet
3-11-2011

Vi glæder os til det nye bibliotek i Nordmarken...

På sidste kommunalbestyrelsesmøde kunne jeg nemlig høre De Konservatives viceborgmester Anette Eriksen fortælle, at det er en misforståelse, at biblioteket bliver nedlagt. Ifølge viceborgmesteren bliver det bare flyttet til Pilehaveskolens Bibliotek. Her skal der både være bogudlån, avislæsning og arrangementer, fuldstændig som vi kender det fra det gamle Nordmarkens bibliotek.....

Læse hele brevet
27-10-2011

Skepsis over for inklusion

Det betyder eksempelvis, at børn med vidtgående læsevanskeligheder, ADHD, og psykisk og fysisk handicappede børn, der tidligere har modtaget et skoletilbud tilpasset deres særlige problematikker fremover skal placeres i almindelige skoleklasser. Det kaldes inklusion, og idéen er, at folkeskolen skal have plads til stort set alle børn.....

Læse hele brevet
22-9-2011

Nordmarkens sidste kulturtilbud lukker og slukker

Jeg kan sagtens forstå frustrationen over, at Biblioteket i Nordmarken lukker ned. Borgerne i Nordmarken kan inden for Pilehaveskolens skolebiblioteks åbningstider allernådigst få lov til at læse avisen eller afhente en bestilt bog fra Hovedbiblioteket, men det er slut med at støve rundt mellem bøgerne, det er slut med baby-bio og slut med læsegrupperne.....

Læse hele brevet
20-9-2011

Nordmarkens sidste kulturtilbud lukker og slukker

Nordmarken får efterhånden en noget stedmoderlig behandling af flertallet i Vallensbæk kommunalbestyrelse – det virker som om man har glemt, at Vallensbæk Kommune også strækker sig nord for Holbæk Motorvejen.....

Læse hele brevet
10-8-2011

Vis lederskab, Rasmussen

Nok er den økonomiske krise skyld i den stigende ledighed. Men den økonomiske krise er ikke skyld i, at Vallensbæks jobcenter på et år er faldet fra at være bedst i sin sammenligningsklynge til at være ringest. ....

Læse hele brevet
6-5-2011

Til kamp mod hashen i Vallensbæk

For at undgå at flere af vores unge ender med at blive bortvist fra skolerne, må der sættes endnu mere massivt ind med oplysning om hash i skolerne. Jeg vil anbefale, at Pilehaveskolen og Egholmskolen tager kontakt til Clean House, der arbejder med afvænning af hashmisbrugere. Jeg har selv haft fornøjelsen af at høre en af de tidligere hashmisbrugere berette om, hvad hash kan føre til. Hash er ikke et euforiserende stof, der er forbudt for sjov.....

Læse hele brevet
27-4-2011

Løgn, forbandet løgn og socialdemokratisk propagan

Det er vigtigt at huske på, at de Konservative har absolut flertal i Vallensbæk – og det er således yderst begrænset, hvad de andre partier kan få af indflydelse. Konservative kan jo tage alt ned i kommunalbestyrelsessalen og gennemføre det uden at lytte til andre partier.....

Læse hele brevet
25-4-2011

Handlingsplan for tosprogede er mere af det samme

Al undervisning i klasserne skal fremover tage særlig hensyn til indvandrereleverne og der bliver holdt en masse møder mellem skoler, daginstitutioner og fritidsordninger, hvor man vil snakke om problemerne med eleverne. Det skal fedt hjælpe. ....

Læse hele brevet
13-4-2011

Ældre skal ikke betale for det, de selv laver

Her må jeg sige, at vi simpelthen går i for små sko i Vallensbæk. Jeg ved udmærket godt, at mange af de ting, som de ældre laver på aktivitetscentret bliver solgt i basaren. Men helt ærligt mon ikke mange af de ældre stadigvæk vil give de ting, de laver til basaren, selv hvis de kunne tage tingene med hjem kvit og frit. Det er jeg overbevist om. ....

Læse hele brevet
17-3-2011

Behov for flere busafgange - ikke færre

Al empiri viser, at det er frekvensen, kvaliteten og den lette adgang til den kollektive trafik, der er afgørende for, hvor mange, der bruger busserne.....

Læse hele brevet
23-2-2011

Socialdemokratiet kan stadig ikke tælle

I modsætning til Socialdemokratiet besluttede Dansk Folkeparti, at vi ville være med til at tage ansvar for Vallensbæk kommunes økonomi. Det indebærer også, at man skal tage besværlige beslutninger – og i en situation, hvor De Konservative sidder med et absolut flertal i kommunalbestyrelsen kan de Konservative jo suverænt selv bestemme, hvad de vil og ikke vil.....

Læse hele brevet
10-2-2011

Bananrepublikken Vallensbæk

Med andre ord - forvaltningen har haft kendskab til, at der var fejl, men har ikke ment, at der var behov for at informere politikerne. Med vedtagelsen af redegørelsen, som kun de Konservative ville lægge stemmer til, er der skabt præcedens for, at kommunalbestyrelsen fremadrettet ikke behøver at få oplyst om fejl i sagerne, hvis forvaltningen ikke mener det er nødvendigt.....

Læse hele brevet
1-2-2011

V og DF sikrer anstændigt pasningstilbud

For børnehavebørnene, der skal være på Naturlegepladsen, er der også opstået nogle myter. For os er det klart, at børnene naturligvis skal afleveres på de to åbne daginstitutioner – og ikke på Naturlegepladsen, som det kan være vanskeligt at komme til med offentlig transport, hvis man ikke er i besiddelse af en bil.....

Læse hele brevet
20-1-2011

S og K er lige gode om daginstitutions-bøvl

Det har taget alt for lang tid at nå til etableringen af en ny daginstitution, siger Søren Wiborg. Men det er Socialdemokratiet og De Konservative vist lige gode om. De har brugt år på at slås om placeringen af den nye institution og har taget borgerne som gidsler i deres interne fejde. Stod til Socialdemokratiet skulle der gerne have gået endnu længere tid – helst helt frem til næste kommunalvalg – hvor partiet så kunne have forsøgt at bruge behovet for en daginstitution som løftestang til at gøre Søren Wiborg til borgmester!....

Læse hele brevet
25-11-2010

Gid det var så vel, Farooq

De aktuelle tal, som jeg refererer til, stammer fra kommunens beskæftigelsesplan 2011 – og det er disse tal, der viser, at antallet af ”nydanskere” – altså indvandrere og efterkommere – og ikke som Farooq skriver ”indvandrere fra ikke-vestlige lande” – som får indkomsterstattende ydelser er steget med 47,5 procent siden 2008. I Ishøj er antallet af indvandrere og efterkommere, der får indkomsterstattende ydelser til sammenligning ”kun” steget med 16,3 procent. ....

Læse hele brevet
20-10-2010

Vallensbæk ligeglad med tårnhøj indvandrerledighed

Siden 2008 er andelen af modtagere af indkomsterstattende ydelser i kommunen som er indvandrere og efterkommere steget med 47,5 pct! Nu kan man selvfølgelig indvende, at Danmark også er blevet ramt af en økonomisk krise, men til sammenligning er tallet i Ishøj kun steget med 16,3 pct.....

Læse hele brevet
30-9-2010

Delta Park er en katastrofe

En tragisk historie er det også for de borgere, der i sin tid af Essex blev lokket til at købe en lejlighed i ejendomskomplekset – værdien af lejlighederne er raslet ned og reelt usælgelige med Essex nuværende udlejningspolitik, der er på vej til at skabe Danmarks første virksomhedsejede ghetto.....

Læse hele brevet
16-9-2010

Undskyldning påkrævet, Wiborg

I Vallensbæk Nu nr. 5, 2009, der udkom den 22. juni 2010, kunne borgerne i modsætning hertil læse: ”Temalokalplanen gælder naturligvis ikke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at allerede eksisterende plankeværk for lov at blive stående, indtil de skal skiftes, hvorefter der skal etableres hæk”. Det var nøjagtig samme oplysninger kommunalbestyrelsen fik, da temalokalplanen blev behandlet den 2. juni 2010. At kommunen mellem den 22. juni og 23. august har ændret holdning skyldes alene, at man har overset en bestemmelse i planloven, der betyder, at temalokalplanen ikke kan tvinge borgere, der allerede har plankeværk til, når dette er udtjent, at udskifte det med levende hegn. ....

Læse hele brevet
2-9-2010

S vil igen tage fra de ældre

Socialdemokratiet i Vallensbæk er stærkt opsatte på igen at forsøge at tage de penge, som Dansk Folkeparti fik afsat på finansloven for 2010 til at forbedre forholdene for de ældre i kommunerne. Puljen videreføres i 2011 men på kommunalbestyrelsesmødet den 1. september var Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat, Søren Wiborg, særdeles opsat på at stjæle de ældres penge og lade dem indgå i kommunens øvrige prioriteringer.....

Læse hele brevet
2-9-2010

Lokalplan har aldrig været på sporet

Det har hele tiden undret mig, hvordan et parti, som Venstre, der bryster sig af at forsvare frihedsrettighederne – herunder naturligvis ejendomsretten – har kunnet støtte et projekt, der fratager borgerne råderetten over deres forhaver og forbyder plankeværk i kommunen.....

Læse hele brevet
12-8-2010

Forklaring fra Wiborg udbedes stadig

Tilbage står nu bare, at Wiborg forklarer, hvordan det kan være, at det forhold, at vi ikke laver nogen lokalplan for hegn og forhaver, kan medføre, at de nazister og rockere, som altså ikke er kommet til kommunen i de 40 år, hvor der ikke har været en sådan vidtgående lokalplan for hegn og forhaver pludselig skulle fylkes i Vallensbæk.....

Læse hele brevet
29-7-2010

Hvor er nazisterne, Wiborg

Nazisterne burde jo allerede være her, hvis man skal tro Søren Wiborgs teori, for det Dansk Folkeparti slår til lyd for i forhold til regler om hegn og forhaver er alene status quo. Vi ønsker helt grundlæggende ikke, at kommunen laver generelle regler for hele kommunen, der ulovliggør opsætning af plankeværk og kræver, at 50 procent af husejernes forhaver skal være grønne.....

Læse hele brevet
21-7-2010

"Nationaliserede" forhaver i Vallensbæk

Endnu mere uigennemtænkt end kommunalbestyrelsen kamp mod plankeværker er forsøget på at ”nationalisere” – i mangel af et bedre ord – grundejernes forhaver. Ifølge K-S-SF-V-flertallet skal forhaver inklusiv indkørsler i Vallensbæk fremover for 50 procents vedkommende være dækket af grønt. ....

Læse hele brevet
21-7-2010

Vallensbæk "nationaliserer" forhaver

Konsekvensen heraf vil formodentlig være, at flere borgere vil vælge at lade deres udskiftningsmodne rækværk blive stående for at undgå at skulle plante hæk i stedet. Det bidrager ikke til forskønnelsen af Vallensbæk. Tværtimod.....

Læse hele brevet
8-7-2010

Modersmålsundervisningen afskaffet takket være DF

Det ligner lidt af en tanke, at de Konservative i Vallensbæk efter i otte år at have siddet Folketingets VOK-flertals beslutning om at afskaffe kravet om, at kommunerne skulle stille vederlagsfri modersmålsundervisning til rådighed for udlændinge, overhørig, pludselig er kommet til den erkendelse, at modersmålsundervisningen skal afskaffes.....

Læse hele brevet
10-6-2010

Vallensbæk afskaffer modersmålsundervisning

Det er utroligt, at der skulle gå otte år fra Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative i Folketinget besluttede at afskaffe kommunernes forpligtelse til at tilbyde vederlagsfri modersmålsundervisning til, at undervisningen også blev sløjfet i Vallensbæk.....

Læse hele brevet
3-6-2010

Socialdemokratiet vil lukke munden på DF

Det er ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Wiborg, nærer et nærmest patologisk had til Dansk Folkeparti, der blandt andet har givet sig udslag i, at Wiborg som den vist nok eneste politiker i Danmark, mener, at Pia Kjærsgaard selv var skyld i, at hun blev forsøgt overfaldet på Christiansborg Slotsplads for et par år siden. ....

Læse hele brevet
2-6-2010

Advarsel til McDonalds-kunder

Man risikerer altså fremover, hvis man holder i kø ved McDonalds i Vallensbæk uden at slukke motoren at få en bøde på 500,- kr. for at overtræde kommunens tomgangsregulativ! ....

Læse hele brevet
14-5-2010

S bekræfter igen vilje til at tage fra de ældre

Endnu engang får vi bekræftet Socialdemokratiets villighed til at bruge de ældres penge på alt muligt andet end de ældre. Vi har tidligere i kommunalbestyrelsessalen fået bekræftet, at også socialudvalgsformand for de Konservative, Annette Eriksen, er parat til at bruge de ældres penge på andet end de ældre.....

Læse hele brevet
27-4-2010

Forskruet logik fra S

Socialdemokratiet har ikke lagt skjul på, at de her som i andre kommuner er parate til at stjæle af de 300 mio. kr., som Dansk Folkeparti på Christiansborg fik afsat til at forbedre de ældres vilkår.....

Læse hele brevet
21-4-2010

Ytringsfriheden er uantastet

Modsat Søren Wiborg og Socialdemokratiet er jeg tilhænger af ytringsfrihed for alle – politikere eller privatpersoner - herunder naturligvis også i forbindelse med en demonstration på Christiansborg Slotsplads. Modsat Søren Wiborg og Sofie Hæstorp Andersen er det min klare opfattelse, at Pia Kjærsgaard burde kunne have deltaget i den pågældende demonstration ”helt uantastet”.....

Læse hele brevet
25-3-2010

Det berømte glashus

På kommunalbestyrelsesmødet blev undertegnede kritiseret af De Konservative for at bedrive landspolitik i kommunalbestyrelsen – som om det i øvrigt skulle være et skældsord? Det er imidlertid paradoksalt al den stund, at når Dansk Folkeparti på Christiansborg fremsætter forslag om f.eks. forbud mod hovedtørklæder i folkeskolen eller krav om at der kun må tales dansk i frikvartererne, så er argumentationen for at stemme imod forslagene fra de Christiansborg-Konservatives side, at det må være en kommunal afgørelse!....

Læse hele brevet
12-3-2010

Børnehavebus får måske ny parkeringsplads

I Dansk Folkeparti glæder vi os dog meget til den nye daginstitution i Amalieparken, som Dansk Folkeparti jo også i kommunalvalgkampen pressede på for at få opført. Dermed kan vi endegyldigt sige farvel til turnussen i børnehavebusserne – og det tror jeg mange forældre i Vallensbæk vil glæde sig til.....

Læse hele brevet
3-3-2010

Klakører

Mon ikke det er at gå vel langt, al den stund, at den helt overvejende del af tilhørerne til kommunalbestyrelsesmøderne, består af udkommanderede klakører fra Socialdemokratiet og De Konservative – herunder vist også de ballademagere, der fandt det passende at afbryde kommunalbestyrelsens forhandlinger med mishagsytringer?....

Læse hele brevet
18-2-2010

Intet er gratis

Som jeg har sagt flere gange – madordningen er ikke groet i Dansk Folkepartis have, men vi har accepteret den i Folketinget, fordi Konservative, Venstre og Liberal Alliance var meget optaget af at få gennemført en sådan ordning. Dansk Folkeparti var helt parat til at stryge ordningen fuldstændig, men regeringspartierne fastholdt, at kommunerne fortsat skulle forpligtes til at tilbyde et måltid mad til børn i daginstitutionerne. ....

Læse hele brevet
11-2-2010

Rimelig kritik?

Det er således ikke rimeligt, som Wiborg gør i et indlæg den 10. februar, at kritisere mig for ikke at være til stede på et økonomiudvalgsmøde, når jeg faktisk ikke sidder i Økonomiudvalget! ....

Læse hele brevet
5-2-2010

Pinligt selvmål af Socialdemokratiet i Vallensbæk

Socialdemokratiet og Søren Wiborg kan således også mene, at forslaget er et selvmål (Folkebladet den 03.02.2010), men så ved jeg ikke, hvad der karakteriserer Socialdemokratiets eget forslag om at indstille arbejdet med den kommunale madordning – et forslag, som Wiborg ellers havde gjort et stort nummer ud af og som Folkebladet omtalte indgående den 3. februar ....

Læse hele brevet
29-1-2010

Snushanen Wiborg

Heldigvis har Indenrigsministeriet klart fastslået, at det ikke er lovligt at oplyse om valgdeltagelsen på gadeniveau. Og det er også kun rimeligt, for hvad kommer det egentlig naboen ved, om genboen har stemt eller ej?....

Læse hele brevet
16-12-2009

Vallensbæk-skoler i frit fald

Til forskel fra de øvrige vestegnskommuner, ved vi i dag, hvordan vi ikke skal gøre. Vi skal ikke indrette skolerne efter den laveste fællesnævner og tilpasse niveauet nedad, ligesom vi ikke skal efterkomme krav om særbehandling af eleverne i form af særlig mad og særlig undervisning eller acceptere en forråelse af miljøet i skolegården og i klasseværelserne.....

Læse hele brevet
10-12-2009

Endnu flere små boliger i Vallensbæk

Det er ubegribeligt, at De Konservative stiller sig i spidsen for et projekt med lidet attraktive etageboliger, som bliver umulige at få solgt og vil ende som lejekaserner blandt andet for indvandrere. ....

Læse hele brevet
3-12-2009

Skyd budbringeren

Jeg er skam også glad for Vallensbæk. Det er en skøn plet på Vestegnen – eller rettere var, for den udvikling Vallensbæk har undergået de sidste fire års tid er bestemt ikke befordrende for, at Vallensbæk forbliver sådan.....

Læse hele brevet
2-12-2009

Daginstitution ind fra højre

Som repræsentant for et af de to partier, der i valgkampen slog til lyd for, at der skulle etableres en ny daginstitution i Vallensbæk, er det mig en stor glæde at konstatere, at de Konservative har set lyset og nu har indset, at en ny daginstitution ikke er til at komme uden om.....

Læse hele brevet
26-11-2009

Hockerup - en sær snegl

Ifølge borgmesteren ”ser jeg syner”, når jeg hævder, at der er store – og stigende problemer – med udlændinge i Vallensbæk, ligesom jeg åbenbart også optræder ”racistisk”. Det er et uomgængeligt faktum, at der har været en stigning på 28 procent på to år i andelen af udlændinge i Vallensbæk kommune. Lige så uomgængeligt er det, at andelen af nyfødte i den sydlige del af Vallensbæk kommune, som ikke har etnisk dansk baggrund er 50 procent – og altså dermed på niveau med forholdene i en kommune som Albertslund. ....

Læse hele brevet
20-11-2009

Tak til vælgerne i Vallensbæk

Det glæder mig utroligt meget, at vælgerne har vist mig tillid og har gennemskuet den hetzkampagne, som fra flere sider har været ført mod Dansk Folkeparti med beskyldninger om racisme, uvidenhed og løgnagtigheder.....

Læse hele brevet
20-11-2009

Tak til Vallensbæks vælgere

Det er med den største beklagelse, at jeg kan notere mig, at borgmester Kurt Hockerup også er faldet ned på dette plan, og i Folkebladet den 18. november beskylder Dansk Folkeparti for at have ført en racistisk kampagne i Vallensbæk. Det er skammeligt, at borgmesteren kan synke så lavt. Dansk Folkeparti har påpeget det helt uigendrivelige faktum, at andelen af udlændinge i kommunen er vokset med 28 procent de seneste to år, og at antallet af nyfødte i den sydlige del af Vallensbæk, der har anden etnisk herkomst end dansk nu udgør 50 procent.....

Læse hele brevet
20-11-2009

Tak til vælgerne i Vallensbæk

Jeg vil gerne rette en stor tak til de mange Vallensbæk-vælgere, der i tirsdags valgte at stemme på Dansk Folkeparti ved kommunalvalget. Dansk Folkeparti er for første gang nogensinde repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.....

Læse hele brevet
10-11-2009

Giv os Vallensbæk tilbage

Opførelsen af de mange nye boliger har kastet sociale problemer af sig. Utrygheden omkring Vallensbæk station er steget på grund af unge ballademagere. Udgifterne til tvangsfjernelser og social indsats over for udsatte familier er steget – og de kommunale budgetter er som følge heraf under pres.....

Læse hele brevet
10-11-2009

Afskaf modersmålsundervisningen

Det er pinligt for De Konservative i Vallensbæk at der stadig er gratis modersmålsundervisning i kommunen, når Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative på Christiansborg allerede i 2002 kunne finde ud af at afskaffe kravet til kommunerne om at tilbyde modersmålsundervisning vederlagsfrit. ....

Læse hele brevet
4-11-2009

Storcenter eller daginstitution

I Vallensbæk mangler vi en ny daginstitution for at kunne møde behovet. Patrick DeVelas ejendomsimperium herunder Vallensbæk nærcenter skal sælges efter et underskud på 2 mia. kr. sidste år. Dansk Folkeparti foreslår, at det bliver undersøgt om man gennem ombygning af de eksisterende ledige butikslokaler i Vallensbæk nærcenter kan etablere en ny daginstitution og et grønt areal. ....

Læse hele brevet
4-11-2009

Stop modersmålsundervisningen

I Vallensbæk har kommunen imidlertid – som en af kun 12 kommuner i hele landet – fastholdt tilbudet om, at kommunen betaler for, at børn, som har anden etnisk baggrund end dansk, kan lære deres oprindelige sprog.....

Læse hele brevet
28-10-2009

Tryghed?

Dansk Folkeparti har fastslået, at vi skal have vagter både på Vallensbæk og Albertslund stationer. Vi skal i dialog med Vestegnens politi have sikret bedre politibetjening i Vallensbæk. Vi skal have mere gadelys i området omkring Vallensbæk station, og vi skal have taget solidt fat om integrationen på Vallensbæks tre folkeskoler., De Konservative har i vanlig stil plastret kommunen til med valgplakater. På en hel del af dem står der bare ”tryghed” med store bogstaver. Det er lidt af en tilsnigelse, hvis partiet mener, at borgerne på baggrund af, hvad der er sket i Vallensbæk de sidste fire år, forbinder de Konservative med ”tryghed”. ....

Læse hele brevet
22-10-2009

KSV har pådraget Vallensbæk udlændingeproblem

Årsagen er enkel: En fuldkommen forfejlet boligpolitik. Der er opført boliger i et antal, som har været umulige at komme af med midt i en økonomisk og finansiel krise. Resultatet er dels at priserne på især ejerlejligheder – men også villaer – styrtdykker (faktisk sælges ejerlejligheder i Vallensbæk med de største prisnedslag i hele landet 43 procent) dels at usælgelige lejligheder lejes ud.....

Læse hele brevet
22-10-2009

Nej til forringelser for de ældre

På seneste kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk forsikrede borgmester Kurt Hockerup, at Vallensbæks ældre nok skulle komme til at betale mere for at deltage i kommunens ældreaktiviteter. Den udtalelse siger desværre meget om, hvordan de ældre nu nedprioriteres i Vallensbæk. ....

Læse hele brevet
8-10-2009

Dummebøder til forældre

Kommunen er et serviceorgan for borgerne – det skal kommunens børnehaver naturligvis også være. Det synes kommunalbestyrelsen ikke at have forstået, når man på den måde udstikker dummebøder til forældre, der kommer for sent til en børnehavebus, der i forvejen står som udtryk for de lappeløsninger, der desværre præger børnepasningen i Vallensbæk kommune. Hvad med den enlige mor, som hver dag halser af sted for at nå på arbejde og lige skal omkring børnehaven med sit barn, inden hun skal nå toget til København – hvordan i alverden skal hun pludselig nå omkring naturlegepladsen med sit barn – for så at nå at komme på arbejde? ....

Læse hele brevet
2-10-2009

Nej tak til lønstigning

Nu er det de færreste danskere, der får løn for at dyrke deres hobby – så i virkeligheden er det ganske flot, at kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager 50.000 kroner i grundvederlag – og det burde kommunalbestyrelsesmedlemmer sådan set være godt tilfredse med – også de socialdemokratiske. At borgmestre også skulle have behov for en lønstigning forekommer mig en anelse frækt at foreslå. Hvis man tager Vallensbæk som eksempel har jeg regnet mig frem til, at borgmester Hockerup modtager ca. 748.821 kr. om året for at være borgmester samt hverv i tilknytning hertil. Det er trods alt nok et honorar, som de fleste af os, ville være meget tilfredse med at modtage. ....

Læse hele brevet
1-10-2009

Er konservative i Vallensbæk en filial af Det Radi

Det har kunnet lade sig gøre at lukke øjnene for indvandrerproblemerne, fordi problemet ikke har eksisteret i Vallensbæk tidligere. Men med den fejlslagne boligpolitik, som Konservative, Socialdemokratiet og Venstre har ført i kommunen, hvor man midt i en økonomisk krise har tilladt opførelse af boliger i et tempo, hvor boligerne ikke har kunnet sælges, og derfor nu må lejes ud – i flere tilfælde til udlændinge – så er det ikke længere muligt at tro på, at Vallensbæk kan fortsætte som en enklave for danskere og ressourcestærke indvandrere.....

Læse hele brevet
15-8-2009

Bedre forhold for de ældre i Vallensbæk

Men også på andre områder kan vi gøre mere for Vallensbæks ældre. Der bør satses mere på hurtig og bedre genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Det er helt afgørende for, at de ældre kommer sig efter indlæggelse, at genoptræningen prioriteres højt. Prioriterer kommunen ikke genoptræningen højere end i dag, risikerer flere ældre at få behov for pleje, og ud over at det er omkostningsfyldt for kommunen på langt sigt, så er det også utilfredsstillende for den enkelte ældre at han eller hun får det dårligere på grund af manglende eller for sent igangsat genoptræning.....

Læse hele brevet
15-8-2009

Arrogance hos Socialdemokratiet

Socialdemokratiet kan lige så godt opgive sine ambitioner om, at den fallerede ejendomsmatador, Steen Vela, bidrager til et større rådhus og et nyt bibliotek – og godt det samme for jeg tror ikke på, at Vallensbæks borgere er det mindste interesseret i et større rådhus. Borgerne i Vallensbæk er meget mere interesseret i, at vore ældre får mere praktisk bistand, at kommunen fokuserer mere på genoptræning af ældre efter indlæggelse, at betalingen for udbragt mad til vore pensionister bliver sænket, at der bliver taget fat om integrationen af de mange udlændinge, der er kommet til Vallensbæk de sidste ti år osv. ....

Læse hele brevet
6-8-2009

Dansk Folkeparti vil nærheden

Dansk Folkepartis opfattelse af, hvordan Vallensbæk skal være er en anden. Vallensbæk skal være en grøn kommune, vi skal have langt mindre fart på udbygningen af kommunen. Vi vil prioritere det nære – vi vil have, at vore ældre skal have mere hjælp til deres dagligdag, vi vil sørge for at skride hurtigere ind med genoptræning efter indlæggelse på sygehuset, vi vil sikre en folkeskole, der hviler på danske værdier og dansk kultur, vi vil have mere sikre skoleveje i Vallensbæk, og vi vil have det blå flag tilbage på Vallensbæk strand, så det igen bliver sikkert at bade ved stranden – og meget meget mere.....

Læse hele brevet
30-7-2009

Socialdemokratiske lig i lasten

Lis Sakran vil uhyre gerne have, at jeg skal anvise penge til den daginstitution, som Dansk Folkeparti vil have bygget. Jeg har ikke hørt Socialdemokratiet fortælle, hvordan partiet har tænkt sig at finansiere deres kulturhus og nye bibliotek, når nu Steen Vela har klappet kassen i, fordi manden er på fallittens rand. Måske skyldes det at svaret som sædvanlig er Socialdemokratiets patentløsning på alle problemer – nemlig at hæve kommuneskatterne. ....

Læse hele brevet
23-7-2009

Socialdemokratiet er stadig tændt på højhuse

Hvis der nu kommer en ny mæcen med vidtløftige planer om højhuse og storcentre ved Vallensbæk Station, vil Socialdemokratiet (og i øvrigt også Venstre og Konservative) så være parate? Der er ingen grund til at tro andet. Som sagt var Søren Wiborg så sent som den 1. juli stadig ellevild med Steen (eller Patrick) Velas luftspejling. Der er simpelthen behov for et skud sund fornuft og realisme i Vallensbæk kommunalbestyrelse, og det er vi parate til at levere fra Dansk Folkepartis side. ....

Læse hele brevet
23-7-2009

Fortsat nej tak til storcenter i Vallensbæk

Jeg har mødt mange, der har fortalt mig, at de er godt tilfreds med Vallensbæk Nærcenter – mange af vore beboere på Rønnebækhus går under tiden over i nærcenteret og spiser lidt pizza. De føler sig godt tilpas i det lille center og vil næppe have et eller andet stort og forkromet center med et hav af butikker i stedet.....

Læse hele brevet
9-7-2009

Udlændingetallet eksploderer i Vallensbæk

Siden 1999 er antallet af indvandrere og efterkommere i Vallensbæk steget med intet mindre end 59 procent! Alene siden 2007 er antallet af indvandrere og efterkommere i Vallensbæk steget med 28 procent! ....

Læse hele brevet
9-7-2009

Tør vi stole på dem?

Kan man overhovedet stole på en kommunalbestyrelse, hvis medlemmer for under et år siden var fyr og flamme med udsigten til at opføre et 18-etagers højt hus klods op af Vallensbæk station – og et flertal i kommunalbestyrelsen, som har truffet beslutning om at opføre en ny arkitekttegnet modernistisk kirke i Vallensbæk landsby!....

Læse hele brevet
2-7-2009

Kig i vejviseren efter lønforhøjelser

Rigtig, rigtig mange borgere har en interesse, som de dyrker ved siden af deres arbejde. Det kan være alt lige fra sportsudøvelse til modeljernbanetog – og rigtig mange mennesker bruger rigtig mange timer om ugen på deres hobby men får naturligvis ikke betaling for det. Hvis hobbyen derimod er politik, og man får tilstrækkelig mange stemmer til at blive valgt i kommunalbestyrelse eller regionsråd ja så udløser ens hobby pludselig en kontant belønning. ....

Læse hele brevet
1-7-2009

Mere praktisk hjælp til vore ældre

Megafon har netop for Vallensbæk kommune foretaget en undersøgelse af vore ældres tilfredshed med ældreplejen, der blev behandlet på det sidste møde i kommunalbestyrelsen. Undersøgelsen peger generelt på stor tilfredshed blandt de ældre – men lige nøjagtig i forhold til den praktiske hjælp er kun henholdsvis 65 og 73 procent af Vallensbæks ældre tilfredse med det tilbud, som de får.....

Læse hele brevet
1-7-2009

Pinligt forløb om centerbyggeri

Hør bare hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne sagde, da Folkebladet den 9. juli 2008 omtalte beslutningen om den nye lokalplan: ”Når det nye center er færdigt i 2011 vil Vallensbæk være en endnu bedre by med kommercielle, kulturelle og kommunale funktioner samlet på et sted, som er nemt at komme til for alle byens borgere…. Alt i alt er der rigtigt mange fordele ved dette centerbyggeri, sagde borgmester Kurt Hockerup dengang og afslørede altså, at hans vision for Vallensbæk er en kopi af Ishøj Bycenter! ”Jeg har fra starten ment, at højhuset er godt. Jeg mener vi har gjort et scoop i Vallensbæk kommune ved at få dette byggeri hertil”, var ordene fra Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Niels Jørgensen. ”Det er en investering i arbejdspladser, innovation, udvikling, selvstændighed, kulturcenter, bibliotek, mere trafiksikre veje, men frem for alt er det en investering i fremtiden”, bedyrede socialdemokraten Søren Wiborg. ....

Læse hele brevet
30-6-2009

Socialdemokratiet har ansvaret

Det er de problemer, som denne fuldstændige hovedløse og ukontrollerede indvandring har skabt i form af massiv overkriminalitet blandt udlændinge fra tredjeverdenslande, som vi nu slås med. Det er om nogen Socialdemokratiet, der har ansvaret for, at det i dag er nødvendigt at udstyre s-togsstationer med vagter for at undgå ballade.....

Læse hele brevet
17-6-2009

Udbygningen af Vallensbæk

Der er foretaget mange forkerte beslutninger omkring udbygningen af Vallensbæk kommune i de senere år. Centerbyggeriet med det 18 etagers højhus er et af dem. En anden er beslutningen om at tillade opførelsen af Helligtrekongers Kirke vest for den gamle Vallensbæk Kirke. Et byggeri, der arkitektonisk falder fuldstændig uden for, hvad der ellers kendetegner Vallensbæk Landsby.....

Læse hele brevet
16-6-2009

Kommunalbestyrelsen svigter Vallensbæks sjæl

Wiborgs anskuelighedsundervisning i ansvarsforflygtigelse når i øvrigt nye højder, når han konstaterer, at det er Steen Vela, der ejer Vallensbæk Nærcenter, og som har villet opføre et nyt center. Jovist, men det er kommunalbestyrelsen – og kun kommunalbestyrelsen – der er ansvarlig for at vedtage en lokalplan, der tillader et højhus ved Vallensbæk station og en hovedløs sammenblanding af center og ejerlejligheder. ....

Læse hele brevet
13-5-2009

Nej tak til center og kulturhus

Søren Wiborg er en finurlig socialdemokrat. Først skoser han mig i sit indlæg den 13. maj 2009 for at sige nej til kommunalbestyrelsens plan om et nyt center ved Vallensbæk Station – og derpå afkræver han mig svar på, hvordan jeg vil finansiere Socialdemokratiets valgløfter. Det må Socialdemokratiet selv ligge og rode med. ....

Læse hele brevet
19-3-2009

Dansk Folkeparti har behov for allierede for nej t

Dansk Folkeparti savner allierede på Christiansborg for at vi sammen kan undgå den nybygningsløsning, der vil save blandt andet Vallensbæk, Brøndby og Ishøj kommuner midt over, og ødelægge naturskønne områder på Vestegnen og forøge støjniveauet i allerede hårdt plagede områder......

Læse hele brevet
6-2-2009

Ansvaret for skandalen i Firkløverparken skal plac

Har Vallensbæk kommune opfyldt sin tilsynsforpligtelse? Har AKB informeret beboerne tilstrækkeligt, og har man foretaget det nødvendige for at forebygge at en lignende situation kan gentage sig?....

Læse hele brevet
--

Nordmarken svigtes totalt i ny busplan

I kommunens egen redegørelse om Vallensbæk Nordmark, der vel er omkring 15 år gammel, noterede kommunen sig, at det dengang var et problem, at der kun var tre afgange i timen mellem den sydlige del af Vallensbæk Nordmark og Albertslund st. – nu er Konservative, Socialdemokratiet og Venstre parate til at acceptere én afgang i timen.....

Læse hele brevet
belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri